THÔNG TIN GỘP MÁY CHỦ LẦN 1.

26-12-2023

Quý Anh Hùng thân mến,

Với mong muốn giúp quý Anh Hùng có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, cùng nhau khám phá thế giới trong Loạn Đấu Vũ Trụ, BQT sẽ tiến hành liên thông một số máy chủ vào ngày 28/12/2023. Trong quá trình gộp máy chủ, toàn bộ máy chủ sẽ tạm đóng để cập nhật dữ liệu. Do đó, quý Anh Hùng vui lòng lưu ý để hành trình trải nghiệm được thuận lợi. Chi tiết như sau:

Thông Tin & Lưu Ý Gộp Máy Chủ:

- Thời gian bắt đầu: 09h30 ngày 28/12/2023

- Thời gian dự kiến kết thúc: 12h00 ngày 28/12/2023 

- Lưu Ý: Trong quá trình gộp máy chủ, quý Anh Hùng không nên Nạp Thẻ để tránh những sự cố phát sinh không đáng có

Lưu Ý Trước Khi Gộp:

- Các máy chủ gộp lần này sẽ kết thúc sớm sự kiện tuần 8 đang diễn ra vào lúc 23:59:59 ngày 27/12/2023. 
- Ví dụ máy chủ 15 đang diễn ra sự kiện tuần 8 kết thúc ngày 28/12/2023 23:59:59 thì sự kiện của server đó sẽ kết thúc sớm vào ngày 23:59:59 ngày 27/12/2023 và sẽ được phát lại sự kiện.

 

Danh Sách Máy Chủ Gộp:

- Máy chủ đầu tiên trong 1 nhóm sẽ là máy chủ chính:

Server Cụm Liên Thông Server
1 1 Server 1 sẽ là máy chủ chính của cụm
2
3
4
5
6 2 Server 6 sẽ là máy chủ chính của cụm
7
8
9
10
11 3 Server 11 sẽ là máy chủ chính của cụm
12
13
14
15
16 4 Server 16 sẽ là máy chủ chính của cụm
17
18
19
20
21 5 Server 21 sẽ là máy chủ chính của cụm
22
23
24
25
26 6 Server 26 sẽ là máy chủ chính của cụm
27
28
29
30
31 7 Server 31 sẽ là máy chủ chính của cụm
32
33
34
35
36 8 Server 36 sẽ là máy chủ chính của cụm
37
38
39
40
41 9 Server 41 sẽ là máy chủ chính của cụm
42
43
44
45
46 10 Server 46 sẽ là máy chủ chính của cụm
47
48
49
50
51 11 Server 51 sẽ là máy chủ chính của cụm
52
53
54
55
56 12 Server 56 sẽ là máy chủ chính của cụm
57
58
59
60

 

I/ Đăng nhập game

- Lối vào máy chủ không thay đổi, vẫn có thể vào game theo server cũ trước khi gộp. (Ví dụ, server A và B gộp với nhau: Nhân vật của server A thì vẫn vào server A; Nhân vật của server B thì vẫn vào server B lúc đăng nhập)

II/ Quy tắc vấn đề trùng tên

- Sau khi gộp server, Anh Hùng trùng tên nhân vật sẽ phân biệt bằng hậu tố, đồng thời sau khi gộp server có thể đổi tên miễn phí 1 lần.

III/ Quy tắc vấn đề Guild trùng tên

- Sau khi gộp server, Guild cùng tên sẽ phân biệt bằng hậu tố.

IV/ Quy tắc vấn đề Xóa nhân vật

- Sau khi gộp server, Anh Hùng VIP 0 - Cấp độ 40 trở xuống và 7 ngày chưa đăng nhập hoặc VIP 0 Cấp độ 100 trở xuống và 30 ngày chưa đăng nhập bị xóa.

V/ Quy tắc vấn đề Số lượt lối chơi hoạt động

- Sau khi gộp server, lượt chơi hoạt động như lượt Phó Bản, lượt Thám Hiểm Thiên Lang Đảo, lượt Thế Giới Nhà Kính, lượt Tu Luyện Tiên Nhân sẽ không cài lại, để tiện cho Anh Hùng tham gia sự kiện Gộp Máy Chủ.
- Sau khi gộp server, số Đùi Gà trong hoạt động Trung Nhẫn Khảo Thí sẽ không cài lại, lượt tiến lên Trung Nhẫn Khảo Thí, lộ trình xà BXH sẽ bị cài lại.

VI/ Quy tắc vấn đề Sự kiện

- Trước khi máy chủ chuẩn bị gộp server, thời gian sự kiện đang tiến hành hiện tại sẽ tự sửa thành kết thúc lúc 24:00 trước 1 ngày gộp máy chủ.
- Trong ngày gộp máy chủ, trước khi gộp máy chủ xong sẽ không có sự kiện, sau khi gộp máy chủ xong thì sự kiện mới sẽ được ra mắt; trước khi sự kiện mới ra mắt, tất cả nhiệm vụ Sôi Nổi và nhiệm vụ Tích Lũy nạp mà bạn hoàn thành sẽ không tính vào sự kiện mới.

Phần Thưởng Đền Bù 
1. Phần Thưởng Đền Bù Gộp Máy Chủ

- Sau khi kết thúc gộp máy chủ, BQT sẽ phát phần quà dánh cho các máy chủ được gộp vào cùng ngày 28/12/2023.
- Thông tin quà đền bù gộp máy chủ như sau:

STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Kim Cương 3.000
2 Xu 1.000.000
3 Vé Chiêu Mộ Thường 30
4 Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30

2. Phần Thưởng Đền Bù Bảo Trì
- Sau khi kết thúc bảo trì, BQT sẽ phát một phần quà bảo trì dành cho tất cả các máy chủ cùng ngày 28/12/2023.
- Thông tin quà đền bù gộp máy chủ như sau:

STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Kim Cương 1.000
2 Xu 200.000
3 Vé Chiêu Mộ Thường 10
4 Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10