QUÀ TRI ÂN ANH HÙNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN.

02-02-2024

QUÀ TRI ÂN ANH HÙNG

MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Thời Gian Nhận Quà:

- Thời gian bắt đầu nhận quà: Từ 10h00 sáng ngày 02/02 - 23h59 phút ngày 03/02/2024

Thể Lệ Nhận Quà:

- Nhân dịp Mừng Xuân Giáp Thìn 2024Ban Quản Trị Loạn Đấu Vũ Trụ có chương trình Quà Tri Ân Mừng Xuân VIP phát quà dành cho các Anh Hùng đạt theo mốc bậc VIP nào sẽ nhận theo mốc quà của bậc VIP đó.
- Quà VIP sẽ được gửi qua thư ingame. Anh  Hùng hãy vui lòng đăng nhập vào game khoảng thời gian trên để nhận được quà nhé.
Quà Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn chỉ phát 1 lần duy nhất tương ứng với với bậc VIP ingame mà nhân vật đạt được của mỗi server.
- Đạt mốc VIP nào nhận quà mốc VIP đấy, không cộng dồn.
- Lưu Ý: Phần quà sẽ chỉ gửi trong thời gian nhất định, các Anh Hùng hãy vào game nhận quà trong thời gian phát quà đó nhé. Hết thời gian sự kiện trên thì Ban Quản Trị không nhận thêm hỗ trợ bất cứ vấn đề gì.

Thông Tin Chi Tiết Quà:

- Thông tin chi tiết quà theo các bậc VIP ingame như sau:

Bậc VIP Phần Thưởng Số Lượng
VIP 1 - 4
Kim Cương 500
Thuốc EXP 6 Giờ 1
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 1
Ngọc Rồng 1
Gói Tướng SR (Chọn) 1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
VIP 5 - 7
Kim Cương 1.000
Thuốc EXP 6 Giờ 2
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 2
Ngọc Rồng 2
Gói Tướng SSR (Chọn) 1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20
VIP 8 - 9
Kim Cương 3.000
Thuốc EXP 6 Giờ 5
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 5
Ngọc Rồng 5
Gói Tướng SSR (Chọn) 2
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 50
VIP 10
Kim Cương 10.000
Thuốc EXP 6 Giờ 10
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 10
Ngọc Rồng 5
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 30
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
VIP 11
Kim Cương 15.000
Thuốc EXP 6 Giờ 15
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 15
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 50
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 50
Mảnh Thẻ Vạn Năng 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 150
VIP 12 
Kim Cương 20.000
Thuốc EXP 6 Giờ 20
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 100
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 50
Mảnh Thẻ Vạn Năng 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 200
VIP 13
Kim Cương 30.000
Thuốc EXP 6 Giờ 30
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 30
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 100
Thuốc Tăng Đỏ 300
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 100
Mảnh Thẻ Vạn Năng 150
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 300