THÔNG TIN CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 (30.11 - 06.12).

30-11-2023

Sự Kiện 1: Quà Đăng Nhập Tứ Hoàng

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:

+ Mỗi ngày đăng nhập Anh Hùng sẽ nhận 1 phần thưởng hấp dẫn của ngày đó

+ Nếu Anh Hùng chưa đăng nhập và nhận quà ngày trước đó vẫn có thể nhận thưởng bù khi đăng nhập ngày hôm sau

Sự Kiện 2: Đập Trứng Vui Vẻ

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng chọn 1 trong 3 Trứng: Vàng - Đỏ - Tím để có thể đập được trứng. 
+ Sử dụng vật phẩm Búa Gỗ Nhỏ để tham gia đập trứng. Đập được quà thưởng lớn hoặc Trứng Sắt thì vòng này kết thúc, cần chọn mở vòng mới.

Sự Kiện 3: Rơi Ải - Búa Gỗ Nhỏ

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia Mạo Hiểm để có thể nhận thưởng vật phẩm Búa Gỗ Nhỏ để tham gia sự kiện Đập Trứng Vui Vẻ. 

Sự Kiện 4: Thần Trang Võ Khố (Trang Bị)

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia sử dụng vật phẩm Vé Thần Trang để quay nhận các bộ Trang Bị Cam để trang bị cho Tướng của mình thật mạnh hơn.
+ Ngoài ra, đạt theo mục tiêu nhất định sẽ nhận thêm các vật phẩm khác như Mảnh Tướng SSR, Mảnh Thẻ Vạn Năng...

Sự Kiện 5: Quà Tích Nạp Tuần

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia nạp tích lũy sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị.
+ Đạt theo mốc nhất định thì Anh Hùng sẽ nhận theo mốc đó.

Sự Kiện 6: Quà Nạp Đầu Ngày

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong mỗi ngày sẽ hiển thị các gói kích hoạt hấp dẫn sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị theo mỗi ngày.

Sự Kiện 7: Quà Nạp Liên Tục

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia nạp liên tục ở 2 mốc 129k - 25k trong vòng 7 sẽ nhận các phần thưởng giá trị theo từng ngày.
+ Khi Anh Hùng nạp thiếu 1 ngày nào của mốc nạp sẽ có thể nạp dùng mua Thẻ Ký Bù để kích hoạt lại ngày nạp thiếu đó, tuy nhiên sẽ không nhận được quà của ngày nạp thiếu.

Sự Kiện 8: Ưu Đãi Nạp Mỗi Tuần

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia sẽ mua các gói ưu đãi nạp mỗi tuần ở vị trí Quà Ưu Đãi - Ưu Đãi Tuần.

Sự Kiện 9: Ưu Đãi Nạp Mỗi Ngày

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 28 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia sẽ mua các gói ưu đãi nạp mỗi ngày khác ở vị trí Quà Ưu Đãi - Ưu Đãi Ngày.

Sự Kiện 10: Quỹ Giá Trị

- Thời gian bắt đầu: 00:00 30/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 06/12/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Toàn bộ máy chủ

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, số ngày đăng nhập tương ứng thì kích hoạt thưởng, nếu không nhận thưởng sẽ hết hạn.
+ Phần thưởng đã kích hoạt sẽ nhận được sau khi mua quỹ.
+ Đăng nhập vào những ngày tiếp theo sau đó khi mua quỹ sẽ trực tiếp nhận thưởng số ngày tương ứng, chưa đăng nhập thì thưởng sẽ hết hạn.