THÔNG TIN SỰ KIỆN TUẦN 2 (09.11 - 15.11)..

14-11-2023

Sự Kiện 1: Quà Đăng Nhập Tuần Vàng

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:

+ Mỗi ngày đăng nhập Anh Hùng sẽ nhận 1 phần thưởng hấp dẫn của ngày đó

+ Nếu Anh Hùng chưa đăng nhập và nhận quà ngày trước đó vẫn có thể nhận thưởng bù khi đăng nhập ngày hôm sau

Sự Kiện 2: Trưởng Thành Lộ

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng hoàn thành nhiệm vụ ở các mục sau sẽ nhận thưởng theo từng mốc.
+ Hoàn thành nhiệm vụ nhận điểm, mỗi nhiệm vụ được nhận 1 hoặc 2 điểm, đạt điểm nhất định có thể nhận quà chỉ định.

Sự Kiện 3: Vòng Quay May Mắn

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia sử dụng vật phẩm Phiếu Vòng Quay để quay nhận các phần thưởng giá trị.
+ Ngoài ra, đạt theo mục tiêu nhất định sẽ nhận thêm các vật phẩm khác như Mảnh Tướng SSR, Mảnh Thẻ Vạn Năng...

Sự Kiện 4: Thần Trang Võ Khố (Trang Bị)

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia sử dụng vật phẩm Vé Thần Trang để quay nhận các bộ Trang Bị Cam để trang bị cho Tướng của mình thật mạnh hơn.
+ Ngoài ra, đạt theo mục tiêu nhất định sẽ nhận thêm các vật phẩm khác như Mảnh Tướng SSR, Mảnh Thẻ Vạn Năng...

Sự Kiện 5: Quà Tích Nạp Tuần

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia nạp tích lũy sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị.
+ Đạt theo mốc nhất định thì Anh Hùng sẽ nhận theo mốc đó.

Sự Kiện 6: Quà Tích Nạp Ngày

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia nạp tích lũy sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị theo mỗi ngày.
+ Đạt theo mốc nhất định thì Anh Hùng sẽ nhận theo mốc đó.

Sự Kiện 7: Quà Đầu Nạp Ngày

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận các phần thưởng giá trị theo từng mốc.

Sự Kiện 8: Quà Nạp Liên Tục

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia nạp liên tục ở 2 mốc 129k - 25k trong vòng 7 sẽ nhận các phần thưởng giá trị theo từng ngày.
+ Khi Anh Hùng nạp thiếu 1 ngày nào của mốc nạp sẽ có thể nạp dùng mua Thẻ Ký Bù để kích hoạt lại ngày nạp thiếu đó, tuy nhiên sẽ không nhận được quà của ngày nạp thiếu.

Sự Kiện 9: Ưu Đãi Nạp Mỗi Tuần

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia sẽ mua các gói ưu đãi nạp mỗi tuần ở vị trí Quà Ưu Đãi - Ưu Đãi Tuần.

Sự Kiện 10: Ưu Đãi Nạp Mỗi Ngày

- Thời gian bắt đầu: 09:00 09/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/11/2023
- Phạm vi áp dụng sự kiện: Máy chủ mở từ 7 ngày trở lên

- Nội dung:
+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng tham gia sẽ mua các gói ưu đãi nạp mỗi ngày khác ở vị trí Quà Ưu Đãi - Ưu Đãi Ngày.