THÔNG TIN SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỚI (02.11 - 08.11).

01-11-2023

Sự Kiện 1: Quà Đăng Nhập Tuần Vàng

- Thời gian bắt đầu: 09:00 02/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 08/11/2023

- Nội dung:

+ Mỗi ngày đăng nhập Anh Hùng sẽ nhận 1 phần thưởng hấp dẫn của ngày đó

+ Nếu Anh Hùng chưa đăng nhập và nhận quà ngày trước đó vẫn có thể nhận thưởng bù khi đăng nhập ngày hôm sau

Sự Kiện 2: Nhiệm Vụ Tân Thủ

- Thời gian bắt đầu: 09:00 02/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 08/11/2023

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng hoàn thành nhiệm vụ ở các mục sau sẽ nhận thưởng theo từng mốc.
+ Nhiệm vụ ở Chợ, PB Tài Nguyên, Võ Đạo Hội, Thí Luyện Hueco Mundo, Thám Hiểm Thiên Lang Đảo, Tổ Chức Akatsuki, Tế Đàn.

Sự Kiện 3: Giải Khiêu Chiến Tướng MCM

- Thời gian bắt đầu: 09:00 02/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 08/11/2023

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng khiêu chiến thành công Boss Frieza ở mỗi cấp độ khiêu chiến khác nhau sẽ nhận phần thưởng.
+ Tổng cộng gồm có 10 cấp độ khiêu chiến: 30 - 40 - 50 - 55 - 60 - 63 - 66 - 69 - 72 - 75
+ Mỗi Cấp độ gồm 5 Ải. Khiêu chiến thành công nhận thưởng.

Sự Kiện 4: Đua TOP BXH Sưu Tập Sổ Tay

- Thời gian bắt đầu: Ngày 1 khai mở máy chủ

- Thời gian kết thúc: Ngày 3 Khai mở máy chủ

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng sẽ sưu tập các Tướng thì được vào TOP BXH Sưu Tập.
+ Kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng cho cá nhân.

Sự Kiện 5: Đua TOP BXH Thí Luyện Chung Kết

- Thời gian bắt đầu: Ngày 4 khai mở máy chủ

- Thời gian kết thúc: Ngày 5 Khai mở máy chủ

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng vượt các ải ở Thí Luyện Chung Kết sẽ được vào TOP BXH.
+ Kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng cho cá nhân.

Sự Kiện 6: Đua TOP BXH Ải Chính 

- Thời gian bắt đầu: Ngày 6 khai mở máy chủ

- Thời gian kết thúc: Ngày 7 Khai mở máy chủ

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng vượt các ải chính ở Mạo Hiểm sẽ được vào TOP BXH Ải.
+ Kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng cho cá nhân.

Sự Kiện 7: Hiệu Lệnh Sổ Tập Kết Tướng Cam

- Thời gian bắt đầu: Ngày 1 khai mở máy chủ

- Thời gian kết thúc: Ngày 3 Khai mở máy chủ

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng khi tích lũy Tướng SR đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng.

Sự Kiện 8: Hiệu Lệnh Sổ Tay Tập Kết Tinh Anh

- Thời gian bắt đầu: Ngày 1 khai mở máy chủ

- Thời gian kết thúc: Ngày 3 Khai mở máy chủ

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng khi tích lũy Tướng SSR đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng.

Sự Kiện 9: Vận May MCM

- Thời gian bắt đầu: 09:00 02/11/2023

- Thời gian kết thúc: 23:59 08/11/2023

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, Anh Hùng sử dụng Kim Cương để mua vật phẩm Phiếu Vòng Quay hoặc kích hoạt ở gói nạp để tham gia sự kiện.
+ Mỗi ngày Anh Hùng có một lần rút miễn phí.
+ Mỗi lần rút sẽ tiêu tốn 1 lần (10 Phiếu Vòng Quay) hoặc 10 lần (100 Phiếu Vòng Quay)
+ Đạt thưởng mục tiêu sẽ nhận thêm các phần quà hấp dẫn khác.