SK WEB: VUI TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024.

07-02-2024

SỰ KIỆN WEB


VUI TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

Thời Gian Sự Kiện:

- Thời gian bắt đầu: 08/02/2024 lúc 09:00:00

- Thời gian đóng trang: 19/02/2024 lúc 23:59:59

- Thời ghi nhận lượt từ nạp thẻ: 08/02/2024 lúc 00:00:00

- Thời gian đóng ghi nhận lượt nạp thẻ: 18/02/2024 lúc 23:59:59
- Thời gian hết hạn sử dụng GiftCode: 25/02/2024 lúc 23:59:59

- Tham gia ngay: CHƠI NGAY

Quy Tắc Nhận Lượt:

- Anh Hùng có thể nhận lượt thông qua các cách sau:

STT Nhiệm Vụ Lượt Lượt Nhận Loại
1 Đăng nhập mỗi ngày 1 Hằng ngày
2 Chia sẻ lên facebook mỗi ngày 2 Hằng ngày
3

Nạp Thẻ (20.000 VNĐ)

Sau khi nạp, Anh Hùng vào mục Thêm Lượt để bấm cập nhật

1 Không giới hạn
4 Đăng nhập trang sự kiện 06:00 đến 08:00 (Sáng) 1 Hằng ngày
5 Đăng nhập trang sự kiện 11:00 đến 13:00 (Trưa) 1 Hằng ngày
6 Đăng nhập trang sự kiện 19:00 đến 21:00 (Tối) 1 Hằng ngày

Lưu ý: - Đối với các server đã gộp thì Anh Hùng vui lòng chọn server chính để có thể tham gia sự kiện
VD: S1 -> S5 chọn S1. (Xem chi tiết các Server chính tại đây)

Hoạt Động 1: Hái Lộc Đầu Năm

- Mỗi ngày Anh Hùng đăng nhập tham gia sự kiện sẽ nhận được quà đầu năm.

- Mỗi phần thưởng sau khi đổi sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

- Quý Anh Hùng có thể xem Giftcode đã đổi tại mục [Lịch Sử].

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất

NGÀY ĐĂNG NHẬP PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1
Kim Cương 200
Xu 200.000
Thuốc EXP 15.000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
2
Kim Cương 200
Xu 200.000
Thuốc Đột Phá 15.000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
3
Kim Cương 200
Xu 200.000
Đá Cường Hóa 1.500
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
4
Kim Cương 200
Xu 200.000
Đá Chế Tạo 1.500
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
5
Kim Cương 200
Xu 200.000
Mảnh Tướng SR 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
6
Kim Cương 200
Xu 200.000
Bình Năng Lượng 1.500
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
7
Kim Cương 200
Xu 200.000
Mảnh Tướng SSR 10
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
8
Kim Cương 200
Xu 200.000
Mảnh Tướng SSR 20
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
9
Kim Cương 200
Xu 200.000
Mảnh Tướng SSR 20
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
10
Kim Cương 200
Xu 200.000
1 T.Bị Tím ngẫu nhiên 2
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 2
11
Kim Cương 500
Mảnh Tướng SSR 50
Gói Vũ Khí Tím (Chọn) 1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
 
 
12
 
Kim Cương 500
Ngọc Rồng 1
1 T.Bị Tím ngẫu nhiên 2
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10

Hoạt Động 2: Ưu Đãi Đầu Năm

- Mỗi phần thưởng sau khi đổi sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

- Quý Anh Hùng có thể xem Giftcode đã đổi tại mục [Lịch Sử]

- Mỗi ngày Anh Hùng sử dụng GOSU để thanh toán mua các gói quà ưu đãi tại giao diện sự kiện theo danh sách bên dưới.
- Đối với các server đã gộp thì Anh Hùng vui lòng chọn server chính để có thể tham gia sự kiện
VD: S1 -> S5 chọn S1. (Xem chi tiết các Server chính tại đây)

- Phần thưởng hoạt động:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng Giới Hạn Mua Mốc GOSU
1
Kim Cương 200
1
200
Gói Tướng SR (Chọn) 2
Mảnh Tướng SSR 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
2
Kim Cương 200
1
200
Quả Tiềm Năng 100
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 5
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
3
Kim Cương 200
1
200
Dây Cầu Nguyện 500
Nhung 1000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
4
Kim Cương 200
1
200
Gói Chakra Cao Cấp (Chọn) 20
Chakra Thường 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
5
Kim Cương 1200
1
1000
Gói Chakra Cao Cấp (Chọn) 50
Chakra Thường 200
Thuốc Tăng Đỏ 70
6
Kim Cương 1200
1
1000
Quả Tiềm Năng 500
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 10
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 15
7
Kim Cương 1200
1
1000
Ngọc Rồng 3
Quả Tiềm Năng 500
Thuốc Tăng Đỏ 70
8
Kim Cương 1800
1
2000
Chakra Thường 300
Quả Tiềm Năng 1000
Thuốc Tăng Đỏ 150
9
Kim Cương 1800
1
2000
Thuốc Tăng Đỏ 150
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 15
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 25
10
Kim Cương 2500
1
4000
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 40
Quả Tiềm Năng 2000
Thuốc Tăng Đỏ 280
11
Kim Cương 2500
1
4000
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 30
Quả Tiềm Năng 2000
Thuốc Tăng Đỏ 280
12
Kim Cương 2500
1
4000
Gói Chakra Cao Cấp (Chọn) 150
Quả Tiềm Năng 2000
Thuốc Tăng Đỏ 280

 Hoạt Động 3: Mở Túi Quà

- Sau khi kiếm được lượt tham gia sự kiện sẽ tiến hành mở túi quà để nhận thưởng.

- Mỗi lượt mở túi sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên bên dưới:

+ Lộc Vàng sẽ rơi ngẫu nhiên số lượng, được sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện.|

STT PHẦN THƯỞNG LOẠI SL
1 Lộc Vàng Outgame 1
2 Lộc Vàng Outgame 2
3 Lộc Vàng Outgame 3
4 Lộc Vàng Outgame 5
5 Lộc Vàng Outgame 7
6 Lộc Vàng Outgame 10
7 GiftCode Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 Giftcode 1

 - Anh Hùng sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 loại GiftCode "Mừng Xuân Giáp Thìn 2024" khi Rút Lì Xì.
- Thời gian kết thúc GiftCode: 23:59:59 ngày 25/02/2024
- Thông tin chi tiết quà GiftCode "Mừng Xuân Giáp Thìn 2024" như sau:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Kim Cương 200
Mảnh Tướng SR 50
Vé Chiêu Mộ Thường 10
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10

Hoạt Động 4: Tích Lộc Vàng Đổi Thưởng

- Mỗi phần thưởng sau khi đổi sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

- Quý Anh Hùng có thể xem Giftcode đã đổi tại mục [Lịch Sử]

- Phần thưởng "Lộc Vàng" sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện theo danh sách bên dưới.

- Phần thưởng hoạt động:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng Điểm GIỚI HẠN ĐỔI
1 GiftCode Loạn Đấu 1 200 1
2 GiftCode Vũ Trụ 1 300 1
3
Xu 500.000
100
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 10
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
4
Xu 500.000
200
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 10
Mảnh Tướng SSR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20
5
Xu 500.000
300
1
Thuốc Tăng Đỏ 20
Thuốc EXP 6 Giờ 20
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
6
Thuốc Tăng Đỏ 30
500
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 30
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
7
Xu 1.000.000
800
1
Thuốc Tăng Đỏ 100
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 20
8
Xu 1.500.000
1000
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 20
Quả Tiềm Năng 1000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
9
Thuốc EXP 6 Giờ 20
2000
1
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 20
Thuốc Tăng Đỏ 200
10
Khung Ảnh "Lân Sư May Mắn" 1
4000
1
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 30
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 50
Thuốc Tăng Đỏ 300

Hoạt Động 5: Quà GiftCode Loạn Đấu - Vũ Trụ

- Mỗi khi Anh Hùng sử dụng "Lộc Vàng" để có thể đổi được hai loại GiftCode sau để nhận thưởng

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode Loạn Đấu
Kim Cương 500
Xu 200.000
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 20
Thuốc Tăng Đỏ 20
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
GiftCode Vũ Trụ
Kim Cương 1500
Xu 300.000
Thuốc Tăng Đỏ 30
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 30
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20

Hoạt Động 6: Tích Luỹ Lượt Nhận Thưởng

- Mỗi khi Anh Hùng tiến hành mở rương đạt số lượt chỉ định sẽ nhận thưởng tại các mốc sự kiện

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất.
- Mỗi phần thưởng sau khi đổi nhận sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
50 Lượt
Kim Cương 300
Xu 100.000
Thuốc Đột Phá 20.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 15
100 Lượt
Kim Cương 500
Xu 500.000
Thuốc EXP 150.000
Thuốc Tăng Đỏ 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
200 lượt
Kim Cương 1000
Xu 800.000
Thuốc Đột Phá 200.000
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 20
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
300 lượt
Kim Cương 2000
Xu 1.200.000
Thuốc Đột Phá 350.000
Nhung 10.000
Dây Cầu Nguyện 5.000
500 lượt
Kim Cương 3000
Xu 1.500.000
Thuốc EXP 500.000
Thuốc Đột Phá 450.000
Thuốc Tăng Đỏ 200
1000 lượt
Kim Cương 4000
Xu 2.000.000
Thuốc Đột Phá 600.000
Thuốc Tăng Đỏ 300
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 100

Hoạt Động 7: Quà Chung Tay All Server

- Mỗi Anh Hùng khi tiến hành quay mở túi sẽ tích luỹ số lượt chung sự kiện.

- Kết thúc sự kiện sẽ tiến hành trao thưởng qua thư cho toàn server

- Đặc biệt: Các mốc thưởng sẽ được cộng dồn

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
10K
Kim Cương 200
Xu 50.000
Thuốc EXP 30.000
Thuốc Đột Phá 20.000
30K
Kim Cương 300
Xu 50.000
Bình Năng Lượng 1000
Vé Chiêu Mộ Thường 50
50K
Kim Cương 500
Xu 50.000
Đá Cường Hóa 2000
Đá Chế Tạo 2000
100K
Kim Cương 1000
Xu 100.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
300K
Kim Cương 2000
Xu 250.000
Mảnh Tướng SSR 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20

Hoạt Động 8: Quà Đua TOP BXH Lượt Lì Xì

- Khi kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng trong vòng 72h kết thúc sự kiện.

- Tại hạng 1 - hạng 2 và hạng 3 sẽ có yêu cầu lượt tối thiểu để nhận thưởng. Trong trường hợp Anh Hùng không đạt số lượt tối thiểu yêu cầu sẽ nhận phần thưởng gần nhất đạt đủ điều kiện.

Ví dụ: Anh Hùng A đạt hạng 1 nhưng chỉ quay 900 lượt, lúc này Anh Hùng  A sẽ nhận phần thưởng gần nhất đủ điều kiện là phần quà TOP 2 (do top 2 yêu cầu 800 lượt).

TOP PHẦN THƯỞNG Số Lượng
TOP 1

1000 Lượt
Tướng UR - Shanks 2
Thuốc Tăng Đỏ 700
Khung Ảnh "Long Phụng Sum Vầy" 1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 300
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 4
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 4
TOP 2

800 Lượt
Tướng UR - Shanks 2
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 200
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 3
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 3
TOP 3

500 Lượt
Tướng UR - Shanks 1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 100
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 2
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 2
TOP 4 - 10
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 50
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 30
1 T.Bị Cam ngẫu nhiên 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 1
Mảnh Thẻ Vạn Năng 30