SK WEB: MỪNG LỄ GIÁNG SINH .

20-12-2023

SỰ KIỆN WEB


MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2023

Thời Gian Sự Kiện:

- Thời gian bắt đầu: 21/12/2023 lúc 09:00

- Thời gian đóng trang: 01/01/2024 lúc 15:00

- Thời ghi nhận lượt từ nạp thẻ: 21/12/2023 lúc 00:00

- Thời gian đóng ghi nhận lượt nạp thẻ: 31/12/2023 lúc 23:59:59

- Tham gia ngay: CHƠI NGAY

Quy Tắc Nhận Lượt:

- Anh Hùng có thể nhận lượt thông qua các cách sau:

STT Nhiệm Vụ Lượt Lượt Nhận Loại
1 Đăng nhập mỗi ngày 1 Hằng ngày
2 Chia sẻ lên facebook mỗi ngày 2 Hằng ngày
3

Nạp Thẻ (20.000 VNĐ)

Sau khi nạp, Anh Hùng vào mục Thêm Lượt để bấm cập nhật

1 Không giới hạn
4 Đăng nhập trang sự kiện 06:00 đến 08:00 (Sáng) 1 Hằng ngày
5 Đăng nhập trang sự kiện 11:00 đến 13:00 (Trưa) 1 Hằng ngày
6 Đăng nhập trang sự kiện 19:00 đến 21:00 (Tối) 1 Hằng ngày

Hoạt Động 1: Chào Mừng - Trang Trí Mừng Noel

- Sau khi nhận được lượt tham gia sự kiện sẽ tiến hành chào mừng để nhận thưởng.

- Mỗi lượt chào mừng sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên bên dưới:

+ Quả Châu và Hộp Quà sẽ rơi ngẫu nhiên số lượng, được sử dụng để trang trí cây thông tại giao diện sự kiện.

STT Phần Thưởng Loại Số Lượng
1 Quả Châu Outgame 1
2 Quả Châu Outgame 3
3 Quả Châu Outgame 5
4 Hộp Quà Outgame 1
5 Hộp Quà Outgame 3
6 Hộp Quà Outgame 5
7 GiftCode Lễ Hội Giáng Sinh GiftCode Outgame 1


- Sau khi nhận được Quả Châu và Hộp Quà, Anh Hùng trang trí cây thông để nhận được điểm như sau:

Trang Trí Noel Tên vật phẩm Số Lượng Số Lượng Điểm
Thường Quả Châu 1 1
Đặc Biệt Quả Châu 3 10
Hộp Quà 1

- Anh Hùng sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 loại GiftCode "Lễ Hội Giáng Sinh" khi Chào Mừng. 
- Thời gian kết thúc GiftCode: 23:59:59 ngày 31/12/2023
- Thông tin chi tiết quà GiftCode "Lễ Hội Giáng Sinh" như sau:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode Lễ Hội Giáng Sinh
Kim Cương 100
Mảnh Tướng SR 50
Vé Chiêu Mộ Thường 10
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 5

 

 Hoạt Động 2: Trang Trí Mừng Noel - Đổi Điểm

- Mỗi phần thưởng sau khi đổi sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

- Quý Anh Hùng có thể xem Giftcode đã đổi tại mục [Lịch Sử]

- Anh Hùng trang trí cây thông nhận được mốc điểm sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện theo danh sách bên dưới. Sử dụng Điểm đổi thưởng sẽ bị trừ số điểm tương ứng.

- Phần thưởng hoạt động:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng Xu Vàng GIỚI HẠN ĐỔI
1 GiftCode Loạn Đấu 1 100 1
2 GiftCode Vũ Trụ 1 200 1
3
Xu 500.000
100
1
Vũ Khí Tím Ngẫu Nhiên 1
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
4
Xu 500.000
200
1
Tinh Uẩn Tím ngẫu nhiên 1
Mảnh Tướng SSR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20
5
Xu 500.000
300
1
Mảnh Tướng SR 100
Thuốc EXP 6 Giờ 20
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
6
Xu 1.000.000
500
1
Nhung 2.000
Dây Cầu Nguyện 800
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
7
Xu 1.000.000
800
1
Mảnh Cữu Vĩ Kurama 100
Chung Kết Linh 5000
Mảnh Kỹ Năng Cuối UR (Chọn) 100
8
Xu 1.500.000
1000
1
Bình Năng Lượng 3.000
Quả Tiềm Năng 1000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
9
Thuốc EXP 6 Giờ 20
2000
1
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 20
Ngọc Rồng 10
10
Đá Chế Tạo 7000
4000
1
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 30
Khung Avatar "Hoa Hồng Băng Giá" 1
Mảnh Thẻ Vạn Năng 50

Hoạt Động 3: Tích Luỹ Lượt Nhận Thưởng

- Mỗi khi Anh Hùng tiến hành mở rương đạt số lượt chỉ định sẽ nhận thưởng tại các mốc sự kiện

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất.
- Mỗi phần thưởng sau khi đổi nhận sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
50 Lượt
Kim Cương 300
Xu 100.000
Thuốc Đột Phá 20.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 15
100 Lượt
Kim Cương 500
Xu 500.000
Thuốc EXP 150.000
Đá Cường Hóa 5.000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
200 lượt
Kim Cương 1000
Xu 800.000
Thuốc Đột Phá 200.000
Đá Chế Tạo 7000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
300 lượt
Kim Cương 2000
Xu 1.200.000
Thuốc Đột Phá 350.000
Nhung 7.000
Mảnh Thẻ Vạn Năng 20
500 lượt
Kim Cương 3000
Xu 1.500.000
Thuốc EXP 500.000
Thuốc Đột Phá 450.000
Mảnh Thẻ Vạn Năng 30
1000 lượt
Kim Cương 4000
Xu 2.000.000
Thuốc EXP 500.000
Thuốc Đột Phá 600.000
Ngọc Rồng 10
2000 lượt
Kim Cương 5.000
Xu 3.000.000
Thuốc Đột Phá 800.000
Tinh Uẩn Cam ngẫu nhiên 2
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 50

Hoạt Động 4: Quà GiftCode Loạn Đấu - Vũ Trụ

- Mỗi khi Anh Hùng sử dụng Điểm để có thể đổi được các loại GiftCode sau để nhận thưởng

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode Loạn Đấu
Kim Cương 500
Xu 200.000
Gói Tinh Uẩn Tím (Chọn) 1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
GiftCode Vũ Trụ
Kim Cương 1500
Xu 300.000
Gói Tinh Uẩn Tím (Chọn) 2
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20

Hoạt Động 5: Quà Chung Tay All Server

- Mỗi Anh Hùng khi tiến hành quay mở túi sẽ tích luỹ số lượt chung sự kiện.

- Kết thúc sự kiện sẽ tiến hành trao thưởng qua thư cho toàn server

- Đặc biệt: Các mốc thưởng sẽ được cộng dồn

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
10K
Kim Cương 200
Xu 50.000
Thuốc EXP 10.000
Thuốc Đột Phá 5.000
30K
Kim Cương 300
Xu 50.000
Bình Năng Lượng 1000
Vé Chiêu Mộ Thường 30
50K
Kim Cương 500
Xu 50.000
Đá Cường Hóa 1000
Đá Chế Tạo 1000
100K
Kim Cương 1000
Xu 100.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
300K
Kim Cương 2000
Xu 250.000
Mảnh Tướng SSR 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20
500K
Kim Cương 2000
Xu 300.000
Thuốc EXP 40.000
Thuốc Đột Phá 15.000

Hoạt Động 6: Quà Đua TOP BXH Lượt Mở Rương

- Khi kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng trong vòng 72h kết thúc sự kiện.

- Tại hạng 1 - hạng 2 và hạng 3 sẽ có yêu cầu lượt tối thiểu để nhận thưởng. Trong trường hợp Anh Hùng không đạt số lượt tối thiểu yêu cầu sẽ nhận phần thưởng gần nhất đạt đủ điều kiện.

Ví dụ: Anh Hùng A đạt hạng 1 nhưng chỉ quay 900 lượt, lúc này Anh Hùng  A sẽ nhận phần thưởng gần nhất đủ điều kiện là phần quà TOP 2 (do top 2 yêu cầu 800 lượt).

TOP PHẦN THƯỞNG Số Lượng
TOP 1

1000 Lượt
Tướng UR - Katakuri 2
Tướng UR - Athena 1
Khung Avatar "Người Tuyết Giáng Sinh" 1
Ngọc Rồng 10
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 4
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 4
TOP 2

800 Lượt
Tướng UR - Katakuri 2
Ngọc Rồng 5
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 3
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 3
TOP 3

500 Lượt
Tướng UR - Katakuri 1
Ngọc Rồng 3
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 2
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 2
TOP 4 - 10
Mảnh Thẻ Vạn Năng 30
Gói Tướng SSR (Chọn) 2
Gói Set T.Bị Tím (Chọn) 2
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 1
Vũ Khí Tím Ngẫu Nhiên 2