SK WEB: CHÀO MỪNG JIRAIYA.

03-01-2024

SỰ KIỆN WEB


CHÀO MỪNG JIRAYA XUẤT CHIẾN

Thời Gian Sự Kiện:

- Thời gian bắt đầu: 04/01/2024 lúc 09:00:00

- Thời gian đóng trang: 15/01/2024 lúc 15:00:00

- Thời ghi nhận lượt từ nạp thẻ: 04/01/2024 lúc 00:00:00

- Thời gian đóng ghi nhận lượt nạp thẻ: 14/01/2024 lúc 23:59:59

- Tham gia ngay: CHƠI NGAY

Quy Tắc Nhận Lượt:

- Anh Hùng có thể nhận lượt thông qua các cách sau:

STT Nhiệm Vụ Lượt Lượt Nhận Loại
1 Đăng nhập mỗi ngày 1 Hằng ngày
2 Chia sẻ lên facebook mỗi ngày 2 Hằng ngày
3

Nạp Thẻ (20.000 VNĐ)

Sau khi nạp, Anh Hùng vào mục Thêm Lượt để bấm cập nhật

1 Không giới hạn
4 Đăng nhập trang sự kiện 06:00 đến 08:00 (Sáng) 1 Hằng ngày
5 Đăng nhập trang sự kiện 11:00 đến 13:00 (Trưa) 1 Hằng ngày
6 Đăng nhập trang sự kiện 19:00 đến 21:00 (Tối) 1 Hằng ngày

 Hoạt Động 1: Mở Túi Quà

- Sau khi kiếm được lượt tham gia sự kiện sẽ tiến hành mở túi quà để nhận thưởng.

- Mỗi lượt mở túi sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên bên dưới:

+ Xu Vàng Jiraiya sẽ rơi ngẫu nhiên số lượng, được sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện.

STT PHẦN THƯỞNG LOẠI SL
1 Xu Jiraiya Outgame 1
2 Xu Jiraiya Outgame 2
3 Xu Jiraiya Outgame 3
4 Xu Jiraiya Outgame 5
5 Xu Jiraiya Outgame 7
6 Xu Jiraiya Outgame 10
7 GiftCode "Làng Lá" Giftcode 1

 - Anh Hùng sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 loại GiftCode "Làng Lá" khi Chào Mừng. 
- Thời gian kết thúc GiftCode: 23:59:59 ngày 15/01/2024
- Thông tin chi tiết quà GiftCode "Làng Lá" như sau:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode "Làng Lá"
Kim Cương 200
Mảnh Tướng SR 50
Vé Chiêu Mộ Thường 10
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10

Hoạt Động 2: Tích Xu Vàng Jiraiya Đổi Thưởng

- Mỗi phần thưởng sau khi đổi sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

- Quý Anh Hùng có thể xem Giftcode đã đổi tại mục [Lịch Sử]

- Phần thưởng "Xu Vàng Jiraya" sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện theo danh sách bên dưới.

- Phần thưởng hoạt động:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng Điểm GIỚI HẠN ĐỔI
1 GiftCode Loạn Đấu 1 100 1
2 GiftCode Vũ Trụ 1 200 1
3
Xu 500.000
100
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 10
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
4
Xu 500.000
200
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 10
Mảnh Tướng SSR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20
5
Xu 500.000
300
1
Mảnh Tướng SR 100
Thuốc EXP 6 Giờ 20
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
6
Xu 1.000.000
500
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 30
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
7
Xu 1.000.000
800
1
Thuốc Tăng Đỏ 100
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 50
8
Xu 1.500.000
1000
1
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 50
Quả Tiềm Năng 1000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
9
Thuốc EXP 6 Giờ 20
2000
1
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 20
Ngọc Rồng 10
10
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 50
4000
1
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 30
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 50
Mảnh Thẻ Vạn Năng 50

Hoạt Động 3: Quà GiftCode Loạn Đấu - Vũ Trụ

- Mỗi khi Anh Hùng sử dụng Xu Vàng Jiraiya để có thể đổi được hai loại GiftCode sau để nhận thưởng

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode
Loạn Đấu
Kim Cương 500
Xu 200.000
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 20
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
GiftCode
Vũ Trụ
Kim Cương 1500
Xu 300.000
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ SSR 30
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20

Hoạt Động 4: Tích Luỹ Lượt Nhận Thưởng

- Mỗi khi Anh Hùng tiến hành mở rương đạt số lượt chỉ định sẽ nhận thưởng tại các mốc sự kiện

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất.
- Mỗi phần thưởng sau khi đổi nhận sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
50 Lượt
Kim Cương 300
Xu 100.000
Thuốc Đột Phá 20.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 15
100 Lượt
Kim Cương 500
Xu 500.000
Thuốc EXP 150.000
Đá Cường Hóa 5.000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
200 lượt
Kim Cương 1000
Xu 800.000
Thuốc Đột Phá 200.000
Đá Chế Tạo 7000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
300 lượt
Kim Cương 2000
Xu 1.200.000
Thuốc Đột Phá 350.000
Nhung 7.000
Mảnh Thẻ Vạn Năng 20
500 lượt
Kim Cương 3000
Xu 1.500.000
Thuốc EXP 500.000
Thuốc Đột Phá 450.000
Mảnh Thẻ Vạn Năng 30
1000 lượt
Kim Cương 4000
Xu 2.000.000
Thuốc EXP 500.000
Thuốc Đột Phá 600.000
Ngọc Rồng 10
2000 lượt
Kim Cương 5.000
Xu 3.000.000
Thuốc Đột Phá 800.000
Quà Chọn Huy Hiệu Thăng Đỏ UR 50
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 50

Hoạt Động 5: Quà Chung Tay All Server

- Mỗi Anh Hùng khi tiến hành quay mở túi sẽ tích luỹ số lượt chung sự kiện.

- Kết thúc sự kiện sẽ tiến hành trao thưởng qua thư cho toàn server

- Đặc biệt: Các mốc thưởng sẽ được cộng dồn

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
10K
Kim Cương 200
Xu 50.000
Thuốc EXP 30.000
Thuốc Đột Phá 20.000
30K
Kim Cương 300
Xu 50.000
Bình Năng Lượng 1000
Vé Chiêu Mộ Thường 30
50K
Kim Cương 500
Xu 50.000
Đá Cường Hóa 1000
Đá Chế Tạo 1000
100K
Kim Cương 1000
Xu 100.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
300K
Kim Cương 2000
Xu 250.000
Mảnh Tướng SSR 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20

Hoạt Động 6: Quà Đua TOP BXH Lượt Mở Rương

- Khi kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng trong vòng 72h kết thúc sự kiện.

- Tại hạng 1 - hạng 2 và hạng 3 sẽ có yêu cầu lượt tối thiểu để nhận thưởng. Trong trường hợp Anh Hùng không đạt số lượt tối thiểu yêu cầu sẽ nhận phần thưởng gần nhất đạt đủ điều kiện.

Ví dụ: Anh Hùng A đạt hạng 1 nhưng chỉ quay 900 lượt, lúc này Anh Hùng  A sẽ nhận phần thưởng gần nhất đủ điều kiện là phần quà TOP 2 (do top 2 yêu cầu 800 lượt).

TOP PHẦN THƯỞNG Số Lượng
TOP 1

1000 Lượt
Tướng UR - Jiraiya 2
Tướng UR - Athena 1
Khung Avatar "Daruma Hỏa Ảnh" 1
Ngọc Rồng 10
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 4
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 4
TOP 2

800 Lượt
Tướng UR - Jiraiya 2
Ngọc Rồng 5
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 3
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 3
TOP 3

500 Lượt
Tướng UR - Jiraiya 1
Ngọc Rồng 3
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 2
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 50
TOP 4 - 10
Mảnh Thẻ Vạn Năng 50
Túi Chọn Mảnh Tướng UR Kinh Điển 30
Gói Set T.Bị Tím (Chọn) 3
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 1
Ngọc Rồng 2