SK WEB: MỪNG GAME RA MẮT 1 THÁNG .

01-12-2023

SỰ KIỆN WEB


MỪNG GAME RA MẮT 1 THÁNG
 

Thời Gian Sự Kiện:

- Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

- Thời gian đóng trang: 16/12/2023 lúc 15:00

- Thời ghi nhận lượt từ nạp thẻ: 02/12/2023 lúc 00:00

- Thời gian đóng ghi nhận lượt nạp thẻ: 15/12/2023 lúc 23:59:59

- Tham gia ngay: CHƠI NGAY

Quy Tắc Nhận Lượt:

- Anh Hùng có thể nhận lượt thông qua các cách sau:

STT Nhiệm Vụ Lượt Nhận Loại
1 Đăng nhập mỗi ngày 1 Hằng ngày
2 Chia sẻ lên facebook mỗi ngày 2 Hằng ngày
3

Nạp Thẻ (20.000 VNĐ)

Sau khi nạp, Anh Hùng vào mục Thêm Lượt để bấm cập nhật

1 Không giới hạn

Hoạt Động 1: Mở Túi Quà

- Sau khi kiếm được lượt tham gia sự kiện sẽ tiến hành mở túi quà để nhận thưởng.

- Mỗi lượt mở túi sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên bên dưới:

+ Xu Vàng sẽ rơi ngẫu nhiên số lượng, được sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện.

Hoạt Động 2: Tích Xu Vàng Đổi Thưởng

- Mỗi phần thưởng sau khi đổi sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

- Quý Anh Hùng có thể xem Giftcode đã đổi tại mục [Lịch Sử]

- Phần thưởng "Xu Vàng" sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện theo danh sách bên dưới.

- Phần thưởng hoạt động:

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng Xu Vàng GIỚI HẠN ĐỔI
1
Xu 500.000
50
1
Mảnh Tướng SR 100
2
Mảnh Tướng SSR 100
150
1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20
3
Thuốc EXP 6 Giờ 20
250
1
Thuốc Đột Phá 6 Giờ 20
4
Dây Cầu Nguyện 800
400
1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
5
Chung Kết Linh 5000
600
1
Mảnh Kỹ Năng Cuối UR (Chọn) 100
6
Quả Tiềm Năng 1000
800
1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 100
7 Ngọc Rồng 10 1000 1
8 Mảnh Thẻ Vạn Năng 50 2000 1
9 GiftCode Loạn Đấu 1 100 1
10 GiftCode Vũ Trụ 1 200 1

Hoạt Động 3: Tích Luỹ Lượt Nhận Thưởng

- Mỗi khi Anh Hùng tiến hành mở rương đạt số lượt chỉ định sẽ nhận thưởng tại các mốc sự kiện

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất.
- Mỗi phần thưởng sau khi đổi nhận sẽ trả thưởng bằng Giftcode.

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
50 Lượt
Kim Cương 300
Xu 50.000
Thuốc Đột Phá 20.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 15
100 lượt
Kim Cương 500
Xu 100.000
Thuốc EXP 150.000
Đá Cường Hóa 5.000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 30
200 lượt
Kim Cương 1000
Xu 150.000
Thuốc Đột Phá 100.000
Đá Chế Tạo 5000
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 70
300 lượt
Kim Cương 1500
Xu 300.000
Thuốc Đột Phá 200.000
Nhung 7.000
Mảnh Thẻ Vạn Năng 20
500 lượt
Kim Cương 2000
Xu 500.000
Thuốc EXP 300.000
Thuốc Đột Phá 300.000
Mảnh Thẻ Vạn Năng 30
1000 lượt
Kim Cương 3000
Xu 1.000.000
Thuốc EXP 500.000
Thuốc Đột Phá 500.000
Ngọc Rồng 10

Hoạt Động 4: Quà GiftCode Loạn Đấu - Vũ Trụ

- Mỗi khi Anh Hùng sử dụng Xu Vàng để có thể đổi được hai loại GiftCode sau để nhận thưởng

- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất

STT PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode Loạn Đấu
Kim Cương 500
Xu 200.000
Gói Tinh Uẩn Tím (Chọn) 1
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
GiftCode Vũ Trụ
Kim Cương 1500
Xu 300.000
Gói Tinh Uẩn Tím (Chọn) 2
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20

Hoạt Động 5: Quà Chung Tay All Server

- Mỗi Anh Hùng khi tiến hành quay mở túi sẽ tích luỹ số lượt chung sự kiện.

- Kết thúc sự kiện sẽ tiến hành trao thưởng qua thư cho toàn server

- Đặc biệt: Các mốc thưởng sẽ được cộng dồn

MỐC PHẦN THƯỞNG Số Lượng
10K
Kim Cương 200
Xu 50.000
Thuốc EXP 10.000
Thuốc Đột Phá 5.000
30K
Kim Cương 300
Xu 50.000
Bình Năng Lượng 1000
Vé Chiêu Mộ Thường 30
50K
Kim Cương 500
Xu 50.000
Đá Cường Hóa 1000
Đá Chế Tạo 1000
100K
Kim Cương 1000
Xu 100.000
Mảnh Tướng SR 100
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 10
300K
Kim Cương 2000
Xu 250.000
Mảnh Tướng SSR 50
Vé Chiêu Mộ Cao Cấp 20

Hoạt Động 6: Quà Đua TOP BXH Lượt Mở Rương

- Khi kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng trong vòng 72h kết thúc sự kiện.

- Tại hạng 1 - hạng 2 và hạng 3 sẽ có yêu cầu lượt tối thiểu để nhận thưởng. Trong trường hợp Anh Hùng không đạt số lượt tối thiểu yêu cầu sẽ nhận phần thưởng gần nhất đạt đủ điều kiện.

Ví dụ: Anh Hùng A đạt hạng 1 nhưng chỉ quay 900 lượt, lúc này Anh Hùng  A sẽ nhận phần thưởng gần nhất đủ điều kiện là phần quà TOP 2 (do top 2 yêu cầu 800 lượt).

TOP PHẦN THƯỞNG Số Lượng
TOP 1

1000 Lượt
Tướng UR - Râu Trắng 2
Tướng UR - Athena 1
Ngọc Rồng 10
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 4
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 4
TOP 2

800 Lượt
Tướng UR - Râu Trắng 2
Ngọc Rồng 5
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 3
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 3
TOP 3

500 Lượt
Tướng UR - Râu Trắng 1
Ngọc Rồng 3
Tùy chọn 1 T.Bị Cam 2
Gói Vũ Khí Cam (Chọn) 1
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 2
TOP 4 - 10
Mảnh Thẻ Vạn Năng 30
Gói Tướng SSR (Chọn) 2
Gói Set T.Bị Tím (Chọn) 2
Gói Tinh Uẩn Cam (Chọn) 1
Vũ Khí Tím Ngẫu Nhiên 2